--- ()

()

goutsoullac:

- 4

goutsoullac: Galactic Empire (complete version) / Imperio Galáctico (versión íntegra)

goutsoullac: Rebel Alliance / Alianza Rebelde (**Fictitious state / Estado ficticio / Star Wars)

goutsoullac: Soviet Black Guard / Guardia Negra Soviética (KGB - SBG) (1991) (fictional / ficción)


: ...)))